گلخانه های هوشمند با ساتراپ

برخی از گلخانه دارانی که از سیستم هوشمند ساتراپ استفاده میکنند

 

به عنوان اولین تولید کننده سیستم هوشمند گلخانه، شرکت ساتراپ افتخار همراهی هموطنان عزیز را در طول یک دهه فعالیت خود، با اجرای بیش از 450 پروژه موفق داشته است. در ادامه، فهرست 200 تا از مهمترین پروژه های ساتراپ را ملاحظه می کنید.

ردیف گلخانه نوع سازه سطح زیر کشت نوع محصول

محل پروژه

1 پرورش گل خادم شیشه ای 3 هکتار گل

پاکدشت

2 آقای مهندس زعیم وارداتی/شیشه ای 1 هکتار گل/نشاء

پاکدشت

3 آقای رمضان زارعی شیشه ای 3/5 هکتار گل

پاکدشت

4 کشت و صنعت آقای حاجی میر وارداتی از هلند 1 هکتار گل

کرج

5 آقای مهندس ناظم زاده وارداتی از اسپانیا 1/4 هکتار صیفی

قم

6 آقای مهندس آکشته وارداتی از چین 5000 مترمربع گل

کرمانشاه

7 آقای مهندس امیرصدری وارداتی از اسپانیا 1 هکتار گل

کرج

8 آقای مهندس جعفری (گل بهرام) وارداتی از هلند 3 هکتار گل

تهران

9 آقای ذبیح اله محمودی وارداتی از اسپانیا 1هکتار گل

شیراز

10 آقای دکتر رستگار وارداتی از اسپانیا 5000 مترمربع گل

تهران

11 آقای مهندس ایرانمنش وارداتی از اسپانیا 5000 مترمربع گل

کرمان

12 آقای مهندس ذبیحی وارداتی از چین 1هکتار گل

ترکمنستان

13 آقایان شجری – نفری وارداتی از اسپانیا 1هکتار گل

ورامین

14 آقای مهندس اصفهانی وارداتی از اسپانیا 5000 مترمربع گل

کرج

15 آقای مهندس مخبری شیشه ای/پلی کربنات 3000 مترمربع گل تنکابن
16 شرکت فرسام دشت فرنیا ایرانی 5000 متر مربع گل

اصفهان

17 آقای مهندس فلاح تفتی وارداتی از اسپانیا 1 هکتار توت فرنگی

کرج

18 آقای علی معتمدی ایرانی 2000 مترمربع گل اصفهان
19

شرکت کشت و صنعت آریانا

(آقای مهندس یزدانی)

ایرانی 7000 مترمربع گل

اصفهان

20 پروژه هزاردستان وارداتی 1 هکتار گل

بیرجند

21 آقای حاج اکبر لرنی ایرانی 7000 مترمربع گل

پاکدشت

22 آقای دکتر رحیم نژاد ایرانی/پلی کربنات 2500 مترمربع گل

شیراز

23 آقای مهندس فیضیان ایرانی/پلی کربنات 5000 مترمربع گل

تهران

24 آقای رضایی پلی کربنات 3800 مترمربع گل/صیفی

آوه

25 آقای بابازاده ایرانی/پلی کربنات 4000 مترمربع صیفی

آوه

26 آقای دهقانی ایرانی 8000 مترمربع گل

پاکدشت

27 آقای مهندس سلیمیان ایرانی 1 هکتار نشاء

نظرآباد

28 آقای سلطان محمدی وارداتی 7000 مترمربع گل

پاکدشت

29 آقای مهندس عطایی ایرانی 7000 مترمربع گل

شیراز

30 آقای رستی ایرانی/پلی کربنات 2500 مترمربع گل شیراز
31 آقای حسنی ایرانی 4000 مترمربع گل

شیراز

32 آقای مهندس اکبری ایرانی 5000 مترمربع گل

شیراز

33 آقای سیداحمد حسینی ایرانی/پلی کربنات 7000 مترمربع گل

شیراز

34 آقای عباداله کشاورز ایرانی 4000 مترمربع گل

شیراز

35 آقای بذرافکن ایرانی 5000 مترمربع گل

شیراز

36 آقایان خادمی – هاشمی ایرانی 8500 مترمربع گل

شیراز

37 شرکت عمران توسعه فارس وارداتی 1 هکتار گل

شیراز

38 آقای مهندس یزدانپناه ایرانی 5000 مترمربع گل

شیراز

39 آقای امیرحسین زارع ایرانی 7500 مترمربع گل

شیراز

40 آقای حجت اله کشاورز ایرانی 7500 مترمربع گل

شیراز

41 آقای زحمتکشان ایرانی 6000 مترمربع گل

شیراز

42 آقای حاج حسین بهرامی ایرانی/شیشه ای 6000 مترمربع گل

شهریار

43 آقای طالب حسنی ایرانی 4000 مترمربع صیفی

آوه

44 آقای حق گو ایرانی/پلی کربنات 5000 مترمربع گل

کرج

45 آقای نظری ایرانی 5000 مترمربع گل کرمانشاه
46 آقای مهندس فراست وارداتی از اسپانیا 5000 مترمربع گل

گلپایگان

47 آقای سعید براتی ایرانی/پلی کربنات 4000 مترمربع گل

محلات

48 آقای شیرآقایی پلی کربنات 4000 مترمربع گل

قائمشهر

49 آقای کبریایی وارداتی از اسپانیا 1 هکتار گل

ورامین

50 آقای مهندس روح الله محمودی ایرانی/پلی کربنات 5000 مترمربع گل

یزد

51 آقای حسین ابراهیمی ایرانی 1 هکتار گل

ورامین

52 آقای محمدرضا رجبی ایرانی 5000 مترمربع گل

کرمان

53 آقای بلوکیان ایرانی 7000 مترمربع گل

هشتگرد

54 آقای مقدسی وارداتی 5000 مترمربع گل

نظرآباد

55 آقای غلام حسینی ایرانی/ اسپانیایی 3500 مترمربع صیفی

آوه

56 آقای کردبچه شیشه ای 3000 مترمربع گل

پاکدشت

57 خانم جان نثاری ایرانی 3500 مترمربع گل

پاکدشت

58 آقای مهندس علیخانی ایرانی 5000 مترمربع گل

یزد

59 آقای محمدعلی اسلامی ایرانی/پلی کربنات 2000 مترمربع گل

یزد

60 آقای مهندس شمس الهدی ایرانی/پلی کربنات 5000 مترمربع گل یزد
61 آقای مهندس صادقیان ایرانی/پلی کربنات 3000 مترمربع گل

یزد

62 آقای مهندس کشفی پور ایرانی/پلی کربنات 5000 مترمربع گل

یزد

63 آقای عزیز اله امین ایرانی 6 هکتار صیفی

اصفهان

64 آقای طاهرنژاد ایرانی 4000 مترمربع صیفی

هرات

65 پروژه گل گهر ایرانی 1000 مترمربع گل

کرمان

66 آقای یاسر ارجمندی ایرانی 7000 مترمربع صیفی

هرات

67 آقای علی صادق زاده ایرانی 3000 مترمربع صیفی

هرات

68 آقای اصغر علیپور ایرانی 3500 مترمربع صیفی

یزد

69 شرکت تعاونی دام و کشت ایساتیس ایرانی 6500 مترمربع صیفی

یزد

70 آقای محمدحسین مسعودی ایرانی 2400 مترمربع صیفی

یزد

71 آقای محمد عطاران ایرانی 5000 مترمربع صیفی

یزد

72 آقای عباس علی دهقان ایرانی 7000 مترمربع صیفی

یزد

73 آقای اصغر حیدرپور ایرانی 4000 مترمربع صیفی

یزد

74 شرکت شیمی یزد ایرانی 2000 مترمربع صیفی

یزد

75 آقای باقر صبوری ایرانی 5000 مترمربع صیفی یزد
76 آقای سید محمد هاشمیان ایرانی 8000 مترمربع صیفی

یزد

77 آقای هادی میرجلیلی ایرانی 3500 مترمربع صیفی

یزد

78 آقای سید محمد ذبحی ایرانی 3200 مترمربع صیفی

یزد

79 آقای موسوی ایرانی/پلی کربنات 8500 مترمربع صیفی

یزد

80 آقای یعقوب کریمی ایرانی 2000 مترمربع صیفی

یزد

81 آقای قاسم دشتی ایرانی 4500 مترمربع صیفی

یزد

82 آقای بهنام سالاری ایرانی 8000 مترمربع صیفی

یزد

83 پروژه گلباغ شفق مهر ایرانی 6 هکتار گل

کرمان

84 آقای محمد علی رعیت ایرانی 1/2 هکتار صیفی

یزد

85 آقای پورشمسی ایرانی 6000 مترمربع گل

یزد

86 آقای پور رضا ایرانی 3000 مترمربع صیفی

یزد

87 آقای سید علی بهشتی ایرانی 5200 مترمربع صیفی

یزد

88 آقای امینیان ایرانی 1 هکتار صیفی

یزد

89 مرکزتحقیقات کشاورزی 1 ایرانی 1000 مترمربع صیفی

یزد

90 آقای مجتبی خلیلی زاده اسپانیایی 3000 مترمربع صیفی آوه
91 آقای شهاب اسد خانی ایرانی 3400 مترمربع صیفی

آوه

92 آقای فرید محرمی ایرانی 7000 مترمربع

توت فرنگی/

صیفی

آوه

93 آقای بابازاده ایرانی 3500 مترمربع صیفی

آوه

94 آقای امیریان کر ه ای 3700 متر مربع صیفی

آوه

95 آقای کاویانی ایرانی 7000 مترمربع صیفی

اصفهان

96 آقای مسعود صفایی ایرانی 4000 مترمربع صیفی

اصفهان

97 آقای صمد رضا ایرانی 5500 مترمربع صیفی

اصفهان

98 آقای شجاعی ایرانی 2000 مترمربع صیفی

اصفهان

99 آقای علی باسره ایرانی 5000 مترمربع صیفی

اصفهان

100 آقای فضل الهی ایرانی 8000 مترمربع صیفی

اصفهان

101 آقای احسان طالع پور ایرانی 5000 مترمربع صیفی

اصفهان

102 آقای آزادی ایرانی 7500 مترمربع صیفی

اصفهان

103 آقای سعید میر محمد صادقی ایرانی 5000 مترمربع صیفی

اصفهان

104 آقای ربیعی وتحویلیان ایرانی 7500 مترمربع صیفی

اصفهان

105 آقای ابراهیم زارع ایرانی 4000 مترمربع صیفی یزد
106 آقای علی اسدی ایرانی 2500 مترمربع صیفی

یزد

107 آقای داستان پور ایرانی 5000 مترمربع صیفی

اصفهان

108 آقای الفت نیا ایرانی

7000 مترمربع

صیفی

اصفهان

109 آقای نکویی ایرانی 1/5 هکتار صیفی

اصفهان

110 آقای شیرانی وارداتی 5000 مترمربع صیفی

اصفهان

111 آقای عرب زاده ایرانی 5000 مترمربع صیفی

اصفهان

112 آقای زاهدی ایرانی 4000 مترمربع توت فرنگی

اصفهان

113 آقای مهندس غیور ایرانی 5000 مترمربع صیفی

اصفهان

114 آقای پویا ایرانی/پلی کربنات 1 هکتار گل

کرمان

115 آقای رزمی ایرانی 7200 مترمربع گل

شیراز

116 آقای مهدی دهقانی ایرانی 1 هکتار صیفی

یزد

117 آقای سید ابراهیم حسینی ایرانی 1/5 هکتار صیفی

یزد

118 آقای حسین اسفیداری ایرانی 2000 متر مربع صیفی

یزد

119 آقای حسین دانشور ایرانی 2300 مترمربع صیفی

یزد

120 آقای محمدعلی خیری ایرانی 4000 مترمربع نشا ء هشتگرد
121 آقای ایلوخانی ایرانی 4000 مترمربع گل

کرج

122 دکتر لواسانی اسپانیایی/پلی کربنات 4100 مترمربع گل

آوه

123 آقای منافی ایرانی 5000 مترمربع صیفی

همدان

124 مومنان ایرانی 1 هکتار توت فرنگی

هشتگرد

125 آقای زمانی ایرانی 1 هکتار صیفی

همدان

126 آقای برومند ایرانی 3000 مترمربع گل

مشهد

127 آقای نوذری ایرانی 4000 مترمربع گل

شیراز

128 آقای دکتر میری ایرانی 5000 مترمربع گل

شیراز

129 آقای مهندس معزی ایرانی 4200 مترمربع گل

شیراز

130 مرکز تحقیقات کشاورزی 2 ایرانی 4000 مترمربع صیفی

یزد

131 شهرداری منطقه 12 ایرانی 370 مترمربع گل

تهران

132 آقای جمال زاده ایرانی 1 هکتار گل

شیراز

133 آقای ظفرآبادی ایرانی 5000 مترمربع گل

شیراز

134 آقای محمدی وارداتی از چین 1 هکتار گل

کرمانشاه

135 شرکت بو ستان رز ایرانی 8500 مترمربع گل شیراز
136 آقای پناهی ایرانی 4000 متر مربع گل

شوش

137 آقای روستا وارداتی از چین 6000 متر مربع گل

شیراز

138 آقای ضیایی ایرانی 4000 متر مربع صیفی

شیراز

139 مهندس صادقی ایرانی 3000 متر مربع توت فرنگی

زنجان

140 آقای رضایی ایرانی 4000 متر مربع گل

پاکدشت

141 آقای محسن دهقان ایرانی 3000 متر مربع صیفی

هرات

142 آقای مهندس هاشمی ایرانی 4000 متر مربع گل

یاسوج

143 آقای فتحی وارداتی 7000 متر مربع گل

یاسوج

144 آقای معصومی ایرانی 4000 متر مربع گل

اراک

145 آقای محمدی ایرانی

3000 متر مربع

گل

اراک

146 آقای عزت براتی ایرانی 2000 مترمربع گل

اراک

147 آقای نوردوست ایرانی 6000 مترمربع نشاء

بوشهر

148 آقای دکتر عرب ایرانی 6000 مترمربع گل

محلات

149 آقای مهندس جلال پور وارداتی از چین 2500 مترمربع گل

شیراز

150 آقای دکتر اسدی ایرانی 3000 مترمربع صیفی جلفا
151 آقای مهندس خوشبین ایرانی 2000 متر مربع گل

یزد

152 آقای اسماعیلی ایرانی 3000 متر مربع گل

اراک

153 شرکت بنیاد مستضعفان ایرانی 1/2 هکتار گل

مشهد

154 آقای کاظمی نسب ایرانی 5300 مترمربع صیفی

هرات

155 آقای فرامرز دهقان ایرانی 4000 مترمربع صیفی

هرات

156 آقای حاج رضا اسلامی ایرانی 1 هکتار صیفی

یزد

157 آقای پورسلطانی ایرانی 1800 مترمربع گل

کرمان

158 آقای پورابراهیمیان ایرانی 4000 مترمربع گل

هرات

159 آقای دکتر سلطانی ایرانی 5000 مترمربع گل

اصفهان

160 آقای فضل اله دهقان ایرانی 8000 مترمربع صیفی

یزد

161 آقای مهندس شمس ایرانی 3650 مترمربع گل

تهران

162 آقای استبرقی ایرانی 6000 مترمربع صیفی

هرات

163 آقای نوری ایرانی 2300 مترمربع صیفی

هرات

164 آقای مهدی میرجلیلی ایرانی 4000 مترمربع صیفی

یزد

165 شرکت تعاونی سیلک سبز پارسیان ایرانی 6000 مترمربع توت فرنگی کرج
166 آقای بهمردی ایرانی 5000 مترمربع صیفی

یزد

167 آقای فریدون عباسی ایرانی 3500 متر مربع توت فرنگی

آوه

168 آقای سرویان ایرانی 8000 مترمربع صیفی

یزد

169 آقای شجاعی ایرانی 8000 مترمربع صیفی

اصفهان

170 آقای دکتر رفیع پور ایرانی 1800 مترمربع صیفی

یزد

171 آقای سه تن ایرانی

4500 مترمربع

صیفی

قم

172 آقای مهندس حقی ایرانی/پلی کربنات 3000 متر مربع گل

شهرکرد

173 آقای بهشتی ایرانی 2500 متر مربع صیفی

یزد

174 آقای فرزین عباسی ایرانی 3500 مترمربع توت فرنگی

آوه

175 آقای نوروزی ایرانی 5000 مترمربع صیفی

اصفهان

176 آقایان علیزادگان و بیکی ایرانی 7500 مترمربع صیفی

یزد

177 آقای فتاحی ایرانی 2000 مترمربع صیفی

یزد

178 آقای خالویی ایرانی 1200 مترمربع گل

یزد

179 آقای مهندس دهقانی ایرانی 3000 مترمربع گل

اصفهان

180 آقای دکتر شاه نظری ایرانی 8000 مترمربع گل همدان
181 مهندس زارع زاده ایرانی 5000 مترمربع گل

یزد

182 آقای مهندس مدرسی ایرانی 1500 مترمربع گل

مشهد

183 آقای صفا دوست ایرانی 7000 مترمربع صیفی

همدان

184 آقای ایزدپناه ایرانی 6000 ترمربع گل

شیراز

185 آقای میرتقیان ایرانی 3000 مترمربع صیفی

سمنان

186 آقای شجری-نفری وارداتی ازاسپانیا 1 هکتار گل

ورامین

187 آقای مهندس خرم وارداتی از چین 5000 مترمربع گل

مشهد

188 آقای مهندس جاوید ایرانی 4500 مترمربع گل

یاسوج

189 آقای مهندس شریفی ایرانی 4300 مترمربع صیفی

اصفهان

190 آقای مهندس بیگ زاده ایرانی 3000 مترمربع گل

شهرکرد

191 آقای مهندس یوسفی ایرانی 5000 مترمربع گل

شهرکرد

192 آقای وکیل زاده ومومنی ایرانی 3000 مترمربع گل

اصفهان

193 آفای علی امینی ایرانی 3000 مترمربع گل

محلات

194 آقای دکتر کامیار ایرانی 7500 مترمربع صیفی صفادشت
195 شرکت عمران توسعه فارس ایرانی 4800 مترمربع گل

شیراز

196 آقای حسین دهقان ایرانی 4000 متر مربع صیفی

هرات

196 آقای محسن دهقان ایرانی 2500 مترمربع صیفی

هرات

197 مهندس پویانفر ایرانی 3000 مترمربع گل

شوش

198 مهندس زارع ایرانی 5000 متر مربع صیفی

شیراز

199 آقای فراست ایرانی 7000متر مربع گل

گلپایگان

200 آقای هیمن ناظمی ایرانی 5000 مترمربع گل ارومیه