پرده ذخیره انرژی گلخانه (شید گلخانه )

تغییرات در تنظیمات  پرده ذخیره انرژي گلخانه ( پرده گلخانه یا شید گلخانه ) در سیستم هوشمند گلخانه ساتراپ

N

کمک به تخلیه رطوبت گلخانه

در نسخه جدید سیستم کنترل هوشمند گلخانه گزینه گپ تخلیه اضافه شده است  بدین معنی که اگر در شب زمستان پرده بر روی سالن گسترده شده باشد و دریچه برای تهویه باز شود پرده نیز همزمان  به میزان گپ تخلیه باز خواهد شد  تا تهویه گلخانه آسان­تر صورت گیرد.

N

دماهای شب و روز

برای روزها و شب های سرد زمستان این امکان را فراهم کرده ایم که دمای دلخواه جداگانه جهت گسترده شدن پرده گلخانه (ذخیره سازی انرژی )تعریف کنید تا مثلاً در شب زیر دمای 17 درجه پرده گسترده شود ولی در روز اگر دمای سالن زیر 21 درجه بود گسترده شود

 

 

پرده ذخیره انرژي گلخانه
N

کاهش استهلاک در پرده ذخیره انرژی گلخانه

در نسخه های قبلی ، زمانی که برق قطع می شد، اگر موقعیت اولیه پرده ذخیره انرژی به طور مثال 20 درصد باز بود، پس از اتصال مجدد برق پرده گلخانه موقعیت اول را به یاد نمی آورد و ابتدا 100 درصد باز می شد و سپس بسته می شد. این مورد باعث استهلاک زیاد پرده ها و کاهش طول عمر مفید آنها می شد. در ورژن جدید سیستم، این عیب برطرف شده است

N

حفاظت از سازه گلخانه

بارش برف و سنگین شدن سقف سازه می تواند خطرساز باشد. در نسخه جدید در زمان بارش برف، پرده ذخیره انرژی گلخانه براساس میزانی که قبلا کاربر در سیستم کنترل هوشمند گلخانه تنظیم کرده باز می شود تا حرارت زیر پرده به زیر سقف منتقل شود و برف روی سازه آب شود. برای این منظور سیستم شما حتماً باید مجهز به سنسور بارش گردد .