کشت هیدروپونیک  روش کشت عمیق آبی (Deep Water Culture)

کشت هیدروپونیک  روش کشت عمیق آبی (Deep Water Culture)

کشت هیدروپونیک  روش کشت عمیق آبی (Deep Water Culture) در سالهای اخیر روش کشت عمیق آبی به شهرت رسیده است. کمپانی هایی به بازار آمده اند که روش قدیمی کشت عمیق آبی را توسعه داده اند. یک برند بزرگ در این بازار Current Culture هست که اصول روش قدیمی را گرفته و ارزش هایی به...
چگونه می توانید در گلخانه تان ، اقلیم را به طور ایده آل کنترل کنید.

چگونه می توانید در گلخانه تان ، اقلیم را به طور ایده آل کنترل کنید.

چگونه می توانید در گلخانه تان ، اقلیم را به طور ایده آل با سیستم ” کنترل اقلیم گلخانه ” کنترل کنید. هویج در محیط سرد به بار می آید ولی گوجه نیازمند محیط گرم می باشد. سوال مهم این است: چگونه شما می توانید شرایط مناسب را برای هر دو در طول یک سال فراهم کنید....
کشت هیدروپونیک روش جذر و مدی (Ebb and Flow)

کشت هیدروپونیک روش جذر و مدی (Ebb and Flow)

کشت هیدروپونیک روش جذر و مدی (Ebb and Flow)    روش جذر و مدی (Ebb and Flow): روش جذرومدی(Ebb and Flow)  یا روش زهکشی و غرقاب یکی از شناخته شده ترین روش های کشت هیدروپونیک در سالهای اخیر هست که امروزه به مشهورترین روش کشت هیدروپونیک تبدیل شده است.  در این روش گیاهان به...
هوشمندسازی گلخانه

هوشمندسازی گلخانه

هوشمندسازی گلخانه با سیستم هوشمند اقلیم گلخانه ساتراپ چرا هوشمندسازی گلخانه توسط سیستم هوشمندگلخانه ساتراپ انجام دهیم ؟ برای تبدیل گلخانه خود از گلخانه سنتی به گلخانه هوشمند و همچنین استفاده از تجهیزات هوشمند گلخانه ابتدا به بررسی قابلیت های سیستم هوشمندگلخانه ساتراپ...
مزایای کشت هیدروپونیک

مزایای کشت هیدروپونیک

مزایای کشت هیدروپونیک   کشت هیدروپونیک به سرعت در حال همه گیر شدن اگر چه پتانسیل کار در این حوزه هنوز بسیار زیاد هست. استفاده از این روش توانایی کشت در زمین های کوچک با خاک غیرمرغوب که به نظر غیرقابل کشت می رسند را  ممکن می سازد. مزایای کشت هیدروپونیک بی شمار و اثبات...